facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj270
Wczoraj339
Tydzień270
Miesiąc12029
IP3.236.223.106
Zalogowani 0
Goście 4
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Wydarzenia Wydarzenia Eliminacje OTWP Nowo?oskoniec

Eliminacje OTWP Nowo?oskoniec

W dniu 19.03.2016r. w Nowo?osko?cu(gmina Oborniki) odby?y si? Eliminacje Powiatowe Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej zorganizowane przez Zarz?d Powiatowy ZOSP RP w Obornikach. W turnieju wyst?pi?o 4 cz?onkw MDP OSP Rogo?no.Turniej zako?czy? si? kolejnym wielkim sukcesem Naszych dziewcz?t.Poprzez zwyci?stwa w swoich kategoriach wiekowych do Fina?u Wojewdzkiego zakwalifikowa?y si? Joanna Budzi?ska reprezentuj?ca SP nr.2 w Rogo?nie(kategoria Szko?y Podstawowe) i Oliwia Dubis reprezentuj?ca OSP Rogo?no(kategoria Szko?y Ponadgimnazjalne).W kategorii Gimnazjum zwyci??y?a reprezentantka Gimnazjum w Obornikach.Poza Joann? Budzi?sk? i Oliwi? Dubis z OSP Rogo?no startowali Kacper Betka i Kajetan Sierzchu?a.By? to historyczny sukces w dziejach OSP Rogo?no,gdy? nigdy dot?d z jednego turnieju nie awansowa?y do Fina?u Wojewdzkiego dwie osoby.Zwyci?zcom serdecznie gratuluj? w imieniu wszystkich cz?onkw OSP Rogo?no i ?ycz? powtrki wyniku w Finale Wojewdzkim.Opiekunem na w/w konkursie by?a dh Monika Ja?kowiak,dh Roman Ja?kowiak i dh Sebastian Rabsch(cz?onek Komisji).Dokumentacj? fotograficzn? sporz?dzi? dh Krzysztof Pietruszczak. Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no Sebastian Rabsch