facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj226
Wczoraj612
Tydzień1651
Miesiąc11539
IP44.201.97.224
Zalogowani 0
Goście 3
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Wydarzenia Wydarzenia

W dniu 4 grudnia 2015r. jednostka OSP Rogo?no otrzyma?a nowy samochd ratowniczo- ga?niczy Ford Transit GLB 0,2/4 Rt/Rw w zabudowie kontenerowej. Wykonawc? zabudowy by?a firma FrankCars z Cz?stochowy. Samochd jest wyposa?ony w zbiornik wodny o pojemno?ci 200 litrw,zbiornik ?rodka pianotwrczego o pojemno?ci 20 litrw ,pneumatyczny maszt o?wietleniowy, wyci?gark? o mocy 3,5 tony, o?wietlenie typu LED wok? zabudowy pojazdu i w skrytkach na sprz?t. Samochd b?dzie przystosowany do dzia?a? w zakresie Ratownictwa wodnego i przeciwpowodziwego , Ratownictwa technicznego i medycznego, usuwania skutkw kl?sk ?ywio?owych i w sporadycznych przypadkach w gaszeniu po?arw. Nowo pozyskany pojazd zast?pi 9 letniego Forda Transita. Zakup samochodu zosta? sfinansowany przez Samorz?d Wojewdztwa Wielkopolskiego przy udziale OW ZOSP RP w Poznaniu, oraz ?rodki w?asne jednostki OSP Rogo?no.Podczas wprowadzenia pojazdu do Rogo?na udzia? bra?y jednostki OSP Kiszewo , OSP Go?ciejewo i OSP Parkowo za co serdecznie dzi?kuje w imieniu Zarz?du OSP Rogo?no.

Tekst: Z-ca naczelnika dh Sebastian Rabsch