facebook
Start MDP

M?ODZIE?OWA DRU?YNA PO?ARNICZA
OSP ROGO?NO

Zbirki w pi?tki o 18:00
ZAPRASZAMY M?ODZIE?

CZ?ONKOWIE MDP

L.p.

Nazwisko i imi?

1.

Anusiak Dominik

2.

Betka Kacper

3.

Budzi?ska Joanna

4.

Bykowski Dawid

5.

Bykowski Patryk

6.

Cie?lik Maja

7.

Grabarczyk Marta

8.

Hofma?ski Miko?aj

9.

Kaniewski Micha?

10.

Koprowska Patrycja

11.

Koz?owski Dawid

12.

Krawczyk Maja

13.

Pacholczak Dawid

14.

Paw?owska Antonina

15.

Piechocka Julia

16.

Radecka Sonia

17.

Rozmiarek Klaudia

18.

Rozmiarek Zuzanna

19.

Sierzchu?a Kajetan

20.

Walkowski Tomasz

21.

Wojciechowski Alan

22.

Zwoli?ski Tomasz