facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj256
Wczoraj351
Tydzień1311
Miesiąc13052
IP44.192.94.86
Zalogowani 0
Goście 12
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia Komunikaty/og?oszenia ?wiczenia ratownicze z zakresu ratownictwa na lodzie

?WICZENIA NA AKWENIE WODNYM Z ZAKRESU RATOWNICTWA NA LODZIE

30 stycznia 2013 r. na Rogozi?skim jeziorze odby?y si? ?wiczenia ratownikw Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z Obornik , Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Rogo?na wraz z cz?onkami Rogozi?skiego oddzia?u Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.Przeprowadzone zaj?cia mia?y sprawdzi? umiej?tno?ci ratowania osb znajduj?cych si? w sytuacji zagra?aj?cej ?yciu, na skutek za?amania lodu pod lud?mi znajduj?cymi si? na zamarzni?tych akwenach. W trakcie ?wicze? wykorzystano r?ne techniki jakimi pos?uguj? si? stra?acy podczas przeprowadzania tego typu akcji. Wykorzystano do tego rwnie? dost?pny sprz?t. Podczas zbirki, ktra mia?a miejsce na zako?czenie dokonano podsumowania ?wicze?. ?wiczenia z ramienia KP PSP Oborniki obserwowa? z - ca d - cy, JRG kpt. Patryk Tasarz, a ze strony WOPR prezes p. Mariusz Szyma?ski.