25-03-2021 alarm fałszywy

Zdarzenie 48/2021

16:20 wyjazd GBA 2,5/16Rt alarm fałszywy.