facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj39
Wczoraj599
Tydzie?1609
Miesi?c10634
IP3.237.61.235
Zalogowani 0
Go?cie 5
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Akcje i Interwencje AKCJE 2015r.

W dniu 11.04.2015r. o godz. 16:00 do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o po?arze trawy nad rzek? We?n? w miejscowo?ci Ruda. W momencie alarmowania do tego zdarzenia potrzebnych si? i ?rodkw, wp?yn??o kolejne zg?oszenie o po?arze trzciny energetycznej w miejscowo?ci Laskowo. Do miejscowo?ci Ruda zosta?y zadysponowane zast?py GBA 2/20/2,5 OSP Rogo?no i GCBA 6/32 OSP Pru?ce, natomiast do po?aru w Laskowie uda?y si? zast?py GCBA 6/40 i GBA 2,5/16 Rt z OSP Rogo?no, GBA 2,5/16 OSP Go?ciejewo, GBA 2,5/25 i GCBA 5/32 z JRG Oborniki. W miejscowo?ci Ruda sp?on??o 6 arw suchej trawy przy lesie (Le?nictwo Olszyna), a w miejscowo?ci Laskowa sp?on??o oko?o 15 arw trzciny energetycznej. Po zako?czeniu dzia?a? i powrocie do bazy, do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o kolejne zg?oszenie, tym razem o wydobywaj?cym si? dymie przy ogrodach dzia?kowych w Rogo?nie na ul. Paderewskiego. Do zdarzenia zosta? zadysponowany zast?p GBA 2/20/2,5 z OSP Rogo?no. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okaza?o si?, ?e pali si? tapczan przy altanie na ogrodach dzia?kowych, ktry zosta? ugaszony jednym pr?dem wody, przy pomocy w?a?cicieli dzia?ki.

Sporz?dzi?: Z-ca naczelnika OSP Rogo?no Sebastian Rabsch

Zdj?cie:Krzysztof Pietruszczak, Mateusz Kubiak, Bart?omiej Ratajczak iRoch Jab?o?ski