facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj231
Wczoraj339
Tydzień231
Miesiąc11990
IP3.236.223.106
Zalogowani 0
Goście 5
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Akcje i Interwencje Listopad 2017 Prezent od Nadle?nictwa Durowo!!!

Prezent od Nadle?nictwa Durowo!!!

!!!Prezent od Nadle?nictwa Durowo

W dniu 11 listopada po zako?czeniu Powiatowych Obchodw ?wi?ta Niepodleg?o?ci w Rogo?nie, odby?o si? uroczyste przekazanie Nawigacji samochodowych dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Rogo?no. Obdarowanymi jednostkami by?y nale??ce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego OSP Rogo?no, OSP Go?ciejewo oraz OSP Pru?ce. Inicjatorem przekazania ?rodkw finansowych na powy?szy cel by? Nadle?niczy Nadle?nictwa Durowo p.S?awomir Ko?acz. Wr?czenia nawigacji w imieniu p.Nadle?niczego dokonali Prezes Oddzia?u M-G ZOSP RP w Rogo?nie dh Roman Ja?kowiak, Komendant Miejsko-Gminny dh Sebastian Rabsch i Sekretarz Oddzia?u dh Paulina So?tysiak.
Zarz?d Oddzia?u sk?ada bardzo serdeczne podzi?kowanie Nadle?nictwu Durowo z p. Nadle?niczym S?awomirem Ko?aczem na czele, za sfinansowanie zakupu powy?szego sprz?tu.

Sporz?dzi?:
Komendant Miejsko-Gminny
ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch

Zdj?cia: dh Krzysztof Pietruszczak